6 september 2011

Varför skall det vara så svårt!

Ett ämne som tas upp allt oftare handlar om svårigheten att uppföra sig i hundvärlden. Det kan tyckas lite skumt med tanke på att vi alla har en stor utmaning i att avla fram friska och trevliga hundar! I Skks ramar står det tydligt att man måste lägga mer fokus på professionellt uppförande, mot valpköpare, i utställningsringar etc.

Hur uppfödare beter sig sinsemellan kan man naturligtvis inte reglera, men det är uppenbarligen en stor källa till bekymmer för många.

Ibland tycker vi lika, ibland tycker vi olika. Det är aldrig något problem så länge man kan visa respekt och låta saker stanna kring att ”man tyckte olika i just den där frågan”
Ibland råkar man ut för människor som man i själva samtalet upplevde sig vara överens med, senare kan man få höra en helt annan version av det där fina samtalet och häpna över hur det återges. Det är så rykten uppstår, osanna rykten som kan bilda grogrund till utanförskap.

Alla har vi både bidragit till och upplevt fenomenet och de flestaav oss känner stort obehag när det sker. Människor är vi allesammans och att göra bort sig ibland är mänskligt, eller hur…
Om man skall vara trovärdig när man gjort bort sig så gör man nog bäst i att be om förlåtelse för att ”man slant” i sitt beteende, hur skall man annars återta sin heder och trovärdighet?

De gånger jag i min blåögda enfald blivit nyttjad i ”fult spel” har jag frontat personen i fråga – en gång är ingen gång och saker kan redas ut och förlåtas!
De andra, de där som fnyser, pratar ännu mer eller spär på lögner har jag inget recept mot. Man kan aldrig ändra på andra, men man väljer man själv vilka personer man vill ha omkring sig.

Ge aldrig upp hoppet om att de allra flesta är goda människor......

Kramar!!